PROFESJONALIZM

Zatrudniamy osoby, których wiedza
i umiejętności zostały zweryfikowane
w realnych warunkach.

DOŚWIADCZENIE

Posiadamy wieloletnie doświadczenie,
wielokrotnie sprawdzone i wykorzystane
nie tylko na polu walki.

SPRAWDZONY SPRZĘT

Pracujemy i szkolimy na sprzęcie
przetestowanym w najcięższych
warunkach bojowych.

O NAS

C-IED jest to skrót od przeciwdziałania improwizowanym ładunkom wybuchowym. To właśnie motto czyli podniesienie bezpieczeństwa przyświecało nam przez szereg lat i chcemy, aby nadal tak pozostało po to abyśmy czuli się bezpiecznie w państwie w którym żyjemy.

Instruktorzy firmy C-IED to grupa doświadczonych specjalistów byłych operatorów Jednostki Specjalnej GROM wyspecjalizowanych w szeroko pojętej dziedzinie pirotechnicznej oraz przewodników psów bojowych K9. Instruktorzy zbierali wiedzę i doświadczenie przez szereg lat na misjach oraz kursach i szkoleniach na całym świecie właśnie w dziedzinie pirotechnicznej oraz EOD. W czasie szkolenia stosują tylko sprawdzone operacyjnie TTP’s.

Programy szkolenia skierowane są dla odbiorców Ministerstwa Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służb Publicznych z Polski oraz autoryzowanych przez polskie władze odbiorców zagranicznych.

To co jest unikatowe na skalę światową to możliwość ćwiczeń na rzeczywistych środkach bojowych, środkach pozoracji pola walki, profesjonalnych materiałach wybuchowych, specjalistycznych ładunkach wybuchowych i środkach minersko zaporowych w warunkach zbliżonych najbardziej do rzeczywistych. Możliwością neutralizacji bojowych pocisków, bomb czy amunicji poszczycić się może tylko kilka krajów na świecie.

OFERTA