SZKOLENIA

SZKOLENIA

szkolenia1.jpg

SZKOLENIE Z POSŁUGIWANIA SIĘ MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI

Poziom podstawowy.

Zaczynając od szkolenia podstawowego gdzie kursanci zdobywają wiedzę z zakresu warunków bezpieczeństwa, zjawisk wybuchu, sposobów inicjowania wybuchu oraz wykonywania niszczeń różnych konstrukcji.

Poziom średnio-zaawansowany.

Wymagana jest wiedza z zakresu podstawowego, gdzie następują kontynuacja i poszerzenie zakresu wiedzy o wykonywanie sieci wybuchowych, niszczenie konstrukcji ładunkami tnącymi.

Poziom zaawansowany

Zakres wymagający najszerszej wiedzy z poziomu podstawkowego oraz średniego poszerzający wiedzę o wiadomości z zakresu niszczenia amunicji konwencjonalnej, gdzie kursanci mają możliwość detonowania rzeczywistych środków bojowych.

SZKOLENIE „BREACHERSKIE”

Level 1. Mechaniczne/termiczne:

Kursanci szkolą się w zakresie wykonywania przejść metodami mechanicznymi oraz strzelby. W czasie szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i przede wszystkim praktyczną w wykonywaniu przejść w drzwiach, oknach, czy ścianach przy użyciu piły tarczowej, sprzętu wyłomowego, hydraulicznego i strzelby oraz termicznego wykonywania przejść.

Level 2. Wybuchowe poziom BASIC.

Kursanci zdobywają wiedzę z zakresu budowy konstrukcji niszczonych oraz wykonywania podstawowych ładunków wybuchowych wykorzystywanych do wykonywania przejść w drzwiach i oknach.

Level 3. Wybuchowe poziom INTERMEDIATE

Kursanci pogłębiają wiedzę z zakresu budowy konstrukcji niszczonych oraz wykonywania podstawowych ładunków wykorzystywanych do wykonywania przejść w drzwiach i oknach poszerzoną o wykorzystanie specjalistycznych ładunków wybuchowych na drzwiach i oknach o podwyższonej klasie odporności.

Level 4. Wybuchowe poziom MASTER

Zakres szkolenia przeznaczony dla doświadczonych pirotechników skupiający się na wykonywaniu przejść w ścianach i stropach przy użyciu materiałów wybuchowych.

DZIAŁ C-IED (COUNTER IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE)

Szkolenie C-IED.

Kursanci zdobywają wiedzę z zakresu wiedzy na temat budowy, zasady działania, podziału improwizowanych urządzeń wybuchowych IED, sposobów inicjowania, TTP’s przeciwnika oraz ich identyfikacji. Ponadto kursanci zapoznają się z podstawowymi procedurami rozpoznania, zachowania na wypadek podejrzenia występowania jak i procedurami po wybuchu IED zarówno pieszo jak i na pojazdach.

Szkolenie IEDD (Improvised Explosive Device Disposal) – neutralizacja IED.

Szkolenie ukierunkowane jest na personel EOD (specjalistów EOD, zespoły rozminowania oraz sekcje/grupy minersko-pirotechniczne), gdzie poszerzają swoją wiedzę o zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Techniki ręczne, szkolenie z elektroniki oraz techniki hakowo-linowe. Szkolenie oparte o scenariusze zbliżone do rzeczywistych, na w pełni sprawnych urządzeniach imitujących detonację ładunku wybuchowego.

Szkolenie HME (Homemade Explosives) – materiały domowej produkcji.

Szkolenie obejmuje zakres wiedzy z dziadziny materiałów wybuchowych domowej roboty HME. Kursanci w trakcie szkolenia zdobywają wiadomości o prekursorach, podziale HME, zaznajamiani są z warunkami bezpieczeństwa podczas rozpoznania laboratoriów oraz ich neutralizacji

W zależności od potrzeb klienta istniej możliwość przeprowadzenia kompleksowego ćwiczenia i wkomponowania każdego z działów w scenariusz tak, aby w jak najbardziej wierny sposób odwzorować rzeczywiste warunki w których muszą oni się mierzyć w trakcie wykonywania zadań.

SZKOLENIE K9.

Trening K9 oparty jest na bazie profesjonalnych trenerów zdobywających doświadczenie w najlepszych jednostkach specjalnych,  wyspecjalizowanych w trenerstwie, ale również jako przewodnicy psów bojowych.

To co wyróżnia nas spośród innych to:

  • wieloletnie ogromne międzynarodowe doświadczenie zdobywane w czasie szkoleń w kraju, za granicą i misjach zagranicznych,
  • praca na rzeczywistych materiałach wybuchowych, a nie na ich markerach,
  • szkolenie taktyczne w warunkach zbliżonych najbardziej do rzeczywistych (połączone ze strzelaniem ostrą amunicją z żywą pozoracją, detonacją ładunków wybuchowych).

Programy szkolenia ukierunkowane są na szeroką gamę odbiorców. Od szkolenia psów cywilnych,  służby cywilnej, przez szkolenie z wykrywania materiałów wybuchowych policji, służb specjalnych i wojska oraz psów bojowych dla  pododdziałów i sił specjalnych.

Profesjonalnie przygotowany ośrodek zapewnia doskonałe warunki do prowadzenia szkoleń teoretycznych ale przede wszystkim praktycznych.

© 2017 ADO Project & C-IED. All Rights Reserved.